பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / மின்னாட்சி / பொது இ-சேவை மையம்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பொது இ-சேவை மையம்

அரசு பொது இ-சேவை மையம் பற்றி அறிவோம்.

அரசு பொது இ சேவை மையங்களில் சான்றிதழ்கள்
அரசு பொது இ சேவை மையங்களில் சான்றிதழ்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
இ-சேவை வலைதளம்
தமிழ்நாட்டின் பயனுள்ள இ-சேவை வலைதளங்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
தமிழகம் - இ-சேவை மையம்
தமிழகம் - இ-சேவை மையம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
டிஜிட்டல் வாழ்வு சான்றிதழ் (ஜீவன் பிரமான்) எடுக்கும் முறை
பென்ஷன்தாரர்களுக்கான டிஜிட்டல் வாழ்வு சான்றிதழ் பெரும் வழிமுறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
Back to top