பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

ஆயுஷ்

இந்த பகுதியில் ஆயுஷ் தொடர்பான கருத்துகள் , கண்டறிதல், சிகிச்சை மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

யுனானி
இத்தலைப்பு யுனானியின் கொள்கைகள் மற்றும் கருத்துக்கள், நோய் தடுப்பு மற்றும் கண்டறிதல், தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் வளங்கள் முதலியன பற்றி உள்ளடக்கியுள்ளது.
ஹோமியோபதி மருத்துவம்
ஹோமியோபதி மருத்துவம் மூலம் குணப்படுத்தப்படும் பல்வேறு நோய்கள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆயுர்வேதா
ஆயுர்வேதா மருத்துவ குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சித்த மருத்துவம்
சித்த மருத்துவ முறைகளை பற்றிய குறிப்புகள்
யோகா மருத்துவம்
யோகா மருத்துவம்
இயற்கை மருத்துவம்
இந்த தலைப்பு இயற்கை மருத்துவத்தின் அம்சங்கள், சிகிச்சைகள் மற்றும் அதன் விளைவுகள் போன்ற பல்வேறு அம்சங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது.
Has Vikaspedia helped you?
Share your experiences with us !!!
To continue to home page click here
Back to top