பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்

இந்தியாவிலுள்ள சட்டங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்

இந்தியக் கூலி வழங்கல் சட்டம்
இந்தியக் கூலி வழங்கல் சட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிச் சட்டம்
தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிச் சட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
தொழிலாளர்களுக்கான மீதூதியம் (போனஸ்) சட்டம்
தொழிலாளர்களுக்கான மீதூதியம் (போனஸ்) சட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
இந்திய தண்டனை சட்டம்
இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் 2000 (Information Technology Act, 2000)
தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் 2000 (Information Technology Act, 2000) பற்றிய குறிப்புகள்
மோட்டர் வாகனச் சட்டம்
மோட்டர் வாகனச் சட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
இந்திய பதிப்புரிமைச் சட்டம்
இந்திய பதிப்புரிமைச் சட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
குழந்தைகள் பாலியல் கொடுமை தடுப்பு சட்டம், 2011
குழந்தைகள் பாலியல் கொடுமை தடுப்பு சட்டம், 2011 பற்றிய குறிப்புகள்
குழந்தைத் திருமண தடுப்புச் சட்டம்
குழந்தைத் திருமண தடுப்புச் சட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் , 2012
பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் , 2012 பற்றிய குறிப்புகள்
நெவிகடிஒன்
Back to top