பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

மாநில அரசுத் திட்டங்கள்

ஊரக வளர்ச்சி சார்ந்த மாநில அரசுத் திட்டங்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

சட்ட மன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம்
சட்ட மன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தன்னிறைவுத் திட்டம்
தன்னிறைவுத் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஊரக கட்டமைப்புத் திட்டம்
ஊரக கட்டமைப்புத் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒருங்கிணைந்த சுகாதார வளாகங்கள் சீரமைப்பு
ஒருங்கிணைந்த சுகாதார வளாகங்கள் சீரமைப்பு பற்றிய தகவல்
தூய்மையான கிராம இயக்கம்
தூய்மையான கிராம இயக்கம் குறித்த தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஊரக கட்டடங்கள் பராமரிப்பு மற்றும் புனரமைப்புத் திட்டம்
ஊரக கட்டடங்கள் பராமரிப்பு மற்றும் புனரமைப்புத் திட்டம் பற்றிய தகவல்
ஒருங்கிணைந்த மேம்பாட்டுத் திட்டம்
தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த மேம்பாட்டுத் திட்டம் பற்றிய தகவல்
ஒருங்கிணைந்த பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம்
ஒருங்கிணைந்த பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top