பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / வேளாண்மை- கருத்து பகிர்வு / விவசாயத் துறையில் நிகழும் துன்பங்களும் இன்பங்களும்
பகிருங்கள்

மன்றம் விவசாயத் துறையில் நிகழும் துன்பங்களும் இன்பங்களும்

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
விவசாயத் துறையில் நிகழும் துன்பங்கள் by Ninitha D 2 K.r.SIvakumar June 14. 2018
நெவிகடிஒன்
Back to top