பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

www.vikaspedia.gov.in web portal is intended to provide as far as possible reliable information and data, mostly openly sourced. However C-DAC and InDG do not claim responsibility of authorship for any of the data, compiled from various sources, such as web sites, and content consortiums. Effort is made to see that the content is as accurate as possible – where it is information based. Opinions and views expressed in articles, write-ups sourced from web sites and content partners on schemes, policies, etc, are not C-DAC’s nor InDG’s official views or opinions.

 • C-DAC and InDG expressly disclaim all warranties and / or conditions, expressed or implied, as to any matter whatsoever relating to or referenced by the InDG web site, including, but not limited to, the implied warranties and/or conditions of merchantability or satisfactory quality and fitness for a particular purpose and non infringement.
 • In no event shall C-DAC, InDG be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of profits, business interruption, loss of information) arising out of the use of or inability to use the materials, even if C-DAC has been advised of the possibility of such damages.
 • C-DAC InDG also does not warrant that the functions contained in the materials will be uninterrupted or error-free, that defects will be corrected, or that this site or the server that makes it available are free of viruses or other harmful components.
 • That you understand and agree that any materials downloaded or otherwise obtained through the use of the site is at your own discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data that results from the download of materials.
 • C-DAC InDG does not give any warranty regarding any goods or services purchased or obtained through the site or any transactions entered into through the site.
 • Under no circumstances shall C-DAC, InDG be liable for any direct, indirect, incidental, punitive, special or consequential damages, resulting from:
  1. The use or the inability to use the site.
  2. The cost of procurement of substitute goods and services resulting from any goods or services purchased or obtained or messages received or transactions entered into through the site.
  3. The materials in the site.
  4. Any other matter related to the site, even if C-DAC has been advised of the possibility of such damages.

Because some jurisdictions prohibit the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

C-DAC may provide access to C-DACs' international data and, therefore, may contain references or cross references to C-DAC products, programs and services that are not announced in your country. Such reference does not imply that C-DAC in your country intends to announce such products, programs or services.

பதிவுப் படிவம்

விகாஸ்பீடியா தளத்தின் மீதான உங்கள் ஆர்வத்திற்கு நன்றி !
கீழ்வரும் சலுகைகளை பயன்படுத்தி உங்களை ஒரு உறுப்பினராகவோ அல்லது
தகவல் பகிர்வாளராகவோ பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
உறுப்பினர்
 • தளத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள தகவல்களை காணலாம்.
 • சமீபத்திய பொருட்களை பார்வையிட விருப்பங்களை அமைக்க முடியும்
 • இ-செய்திமடல் பெறலாம்.
தகவல் பகிர்வாளர்
 • தகவல் பக்கங்களை திருத்தம் செய்யலாம்
 • ஒரு புது பக்கத்தை இணைக்கலாம்
 • கலந்துரையாடல்தலைப்புகள் உருவாக்க முடியும்
கீழ் கூறிய இரண்டு வகையில்,
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வகையை பொருத்து பதிவுப்படிவம் தோன்றும்.
குறியிடப்பட்ட தகவல்கள் கண்டிப்பாக "  " பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டியவை.Enter the word
Back to top