பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

சிறந்த நடைமுறைகள்

நீடித்த விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு, மீன்பிடி, விவசாயம் சார்ந்த நிறுவனங்கள், விரிவாக்க நடைமுறைகள் ஆகியவற்றின் சிறந்த நடைமுறைகளை வழக்கு ஆய்வுகள் வடிவிலும் , நிபுணர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களின் அனுபவங்கள் வடிவிலும் இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன .

களர்நிலத்தை வளமாக்கும் மந்திரம்
களர்நிலத்தை வளமாக்கும் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சம்பா நடவிற்கு முன் தக்கைப்பூண்டை விதைத்தால் அதிக மகசூல்
சம்பா நடவிற்கு முன் தக்கைப்பூண்டை விதைத்தால் அதிக மகசூல் பெறலாம். படித்து பயன் பெறவும்.
அதிக பசுந்தீவன விளைச்சல் தரும் குதிரைமசால் கோ2
அதிக பசுந்தீவன விளைச்சல் தரும் குதிரைமசால் கோ2 பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
புகையான் பூச்சித் தாக்குதலில் இருந்து நெற்பயிரை காப்பாற்றும் வழிமுறைகள்
புகையான் பூச்சித் தாக்குதலில் இருந்து நெற்பயிரை காப்பாற்றும் வழிமுறைகள் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
நெற்பயிரில் களை கட்டுப்பாடு முறைகள்
நெற்பயிரில் களை கட்டுப்பாடு முறைகளை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
புளியங்கொட்டையின் தொழிற்சாலைப் பயன்கள்
புளியங்கொட்டையின் தொழிற்சாலைப் பயன்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இஞ்சியைத் தாக்கும் குருத்து துளைப்பான் மேலாண்மை முறைகள்
இஞ்சியைத் தாக்கும் குருத்து துளைப்பான் மேலாண்மை முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நீர் மேலாண்மையின் முக்கியத்துவம்
நீர் மேலாண்மையின் முக்கியத்துவம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
வளமிக்க இந்தியாவிற்கு விவசாயிகளை வலுப்படுத்துவது
விவசாயத்திற்கு பெருக்கம் அளிக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பார்த்தீனிய செடிகளை ஒழிக்க ஒருங்கிணைந்த களைக் கட்டுப்பாடு
பார்த்தீனிய செடிகளை ஒழிக்க ஒருங்கிணைந்த களைக் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top