பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / நிலம் பண்படுத்துதல் தொழிற்நுட்பங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

நிலம் பண்படுத்துதல் தொழிற்நுட்பங்கள்

நிலம் பண்படுத்துதல் தொழிற்நுட்பங்கள் குறித்த அனைத்து தகவல்களும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நில பண்படுத்துதலின் வகைகள்
நில பண்படுத்துதலின் வகைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நிலம் பண்படுத்தலில் உழவுக் கருவிகள்
நிலம் பண்படுத்துதலில் பயன்படுத்தப்படும் உழவுக் கருவிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
விதைப்பில் பயன்படும் கருவிகள்
விதைப்படுக்கை தயார் செய்யவும் விதைக்கவும் உதவும் கருவிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நில பண்படுத்துதலி்ல் நவீன உத்திகள்
நில பண்படுத்துதலி்ல் மேற்கொள்ளப்படும் சில நவீன உத்திகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பயிர் சாகுபடியில் நிலத்தை பண்படுத்தும் முறைகள்
பயிர் சாகுபடியில் நிலத்தை பண்படுத்தும் முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top