பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

வாழை

வாழை சாகுபடி குறிப்புகளை இங்கு காணலாம்.

வாழை சாகுபடி
வாழை சாகுபடிக்கான மண்வகைகளும், நிலத்தை தயார் படுத்துதலும்
வாழையில் சூறை காற்று சேதங்களை தடுக்கும் முறைகள்
வாழையில் சூறை காற்று சேதங்களை தடுக்கும் முறைகள் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
வாழையைத் தாக்கும் தீ நுண்மங்கள்
வாழையைத் தாக்கும் தீ நுண்மங்கள் பற்றிய குறிப்புகளை இங்கே காணலாம்.
வாழையில் காலநிலைப் பிரச்சனைகளைச் சமாளிப்பது எப்படி?
வாழையில் காலநிலைப் பிரச்சனைகளைச் சமாளிப்பது எப்படி என்பதை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வாழையில் நோய் மேலாண்மை
வாழையில் நோய் மேலாண்மை பற்றிய குறிப்புகள்
திசு வாழை
முப்போகம் பலன் தரும் திசு வாழை பற்றிய குறிப்புகளை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
வாழைப் பயிரைத் தாக்கும் வெட்டுப்புழுவை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்
வாழைப் பயிரைத் தாக்கும் வெட்டுப்புழுவை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பற்றிய காண்போம்.
வாழையில் கூன் வண்டை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?
கூன் வண்டை கட்டுப்படுத்தும் முறையைப் பற்றி இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது.
வாழையில் தண்டு கூன்வண்டு கட்டுப்பாட்டில் மேற்கொண்ட ஆய்வு
வாழையில் தண்டு கூன்வண்டு கட்டுப்பாட்டில் வேம்பைக் கொண்ட நீம் அசாலின் பங்கு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top