பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

நெல் சாகுபடி

நெல் வகைகளின் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் அனைத்தும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நெற்பயிரில் இயற்கை பூச்சி மேலாண்மை
இயற்கை பூச்சி மேலாண்மை பற்றி இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
திருந்திய நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய தகவல்.
நெல் நடவிற்கான பாய் நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பங்கள்
சம்பா பருவத்தில் இயந்திரமுறை நெல் நடவிற்கான பாய் நாற்றாங்கால் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய தகவல்
நெற்பயிரைப்பாதுகாக்க உயிரியல் மூலக்கூறு தொழில்நுட்பம்
நெற்பயிரைப்பாதுகாக்க உயிரியல் மூலக்கூறு தொழில்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
குறுவை நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
குறுவை நெல் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
இயற்கைவழி வேளாண்மையில் நெல் சாகுபடி
இயற்கைவழி வேளாண்மையில் நெல் சாகுபடி செய்யும் முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
புதிய தொழில்நுட்பத்தில் நெல் சாகுபடி
புதிய தொழில்நுட்பத்தில் நெல் சாகுபடி பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
வீரிய ஒட்டு நெல்லில் திருந்திய சாகுபடி
த.வே.ப.க. வீரிய ஒட்டு நெல் கோ 4 பற்றிய குறிப்புகள் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
நெல் சாகுபடி சாவல்களும், தீர்வுகளும்
நெல் சாகுபடி சாவல்களும், தீர்வுகளும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சம்பாவுக்கு ஏற்ற நெல் ரகங்கள்
சம்பாவில் நிறைய சம்பாதிக்க சம்பா சாகுபடிக்கு ஏற்ற நெல் ரகங்கள் என்னென்ன என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top