பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

ஆசிரியர்கள் பகுதி

இப்பகுதியில் ஆசிரியர்களின் ஆர்வத்தை பூர்த்தி செய்யும் வகையான தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல்
கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் தொடர்பான பயன்பாடுகள், கொள்கைகள் ஆகியன இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆசிரியர்கள், கற்பித்தல் & தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்கள்
கற்பித்தல் & கற்றல் முறைகளில் ஆசிரியர்களின் பங்கு மற்றும் அம்முறைகளில் ஐ.சி.டி-யின் தாக்கம் பற்றியும் இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
ப்லூமின் கற்றல் களங்கள் வகைப்பாடு
ப்லூமின் கல்வி சார்ந்த கற்றல் களங்கள் வகைப்பாடு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கற்பித்தலில் உள்ள தொழில்நுட்ப கருவிகள்
கற்பித்தல் சூழலில் ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் இங்கு பட்டியளிடப்பட்டுள்ளன.
கல்வி உரிமை சட்டத்தின் (2009) கீழ் நடைபெறும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்விற்கான வழிமுறைகள்
ஆசிரியர் தகுதி தேர்விற்கான வழிமுறைகள், அமைப்பு, உட்பொருள் மற்றும் தொடர்புள்ள பிற தகவல்கள் பற்றி இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
செயல்வழிக் கற்றல் கற்பித்தல்
செயல்வழிக் கற்றல் கற்பித்தல் பற்றிய குறிப்புகள்
நன்னெறி ஆய்வக முறைகள்
நன்னெறி ஆய்வக முறைகள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
தகவல் தொடர்பு தொழில்நுடபம்
தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பக் கல்வி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்லும் முறை – ஓர் கண்ணோட்டம்
குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்லும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அறிவியல் சிந்தனைத் தூண்டல் முறை
அறிவியல் சிந்தனைத் தூண்டல் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top