பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

குழந்தைகள் பகுதி

இப்பகுதியில் குழந்தைகளின் ஆர்வத்தை பூர்த்தி செய்யும் வகையான தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்திய வரலாற்றின் முக்கிய தேதிகள்
இந்திய வரலாற்றின் சில முக்கியமான தேதிகள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
தேசிய சின்னங்கள்
இத்தலைப்பில் இந்திய தேசத்தின் சின்னங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உலகின் புதிய அதிகாரப்பூர்வ ஏழு அதிசயங்கள்
உலகின் புதிய அதிகாரப்பூர்வ ஏழு அதிசயங்கள் பற்றி இத்தலைப்பில் விவரித்துள்ளனர்.
பல்வேறு இந்திய கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்க்கை
பல்வேறு இந்திய கல்வி நிறுவனங்களின் சேர்க்கை விதிமுறைகளும் மற்றும் அதன் தொடர்புள்ள இணையங்களும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கற்றல் வளங்கள்
இந்தப் பகுதியில் இந்தியாவின் நாட்டுப்புற கதைகள், குழந்தை பாடல்கள் போன்ற கற்றல் வளங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
படிப்பது எப்படி?
படிப்பை எவ்வாறு படித்தல் வேண்டும் என்ற குறிப்பு இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
குழந்தைகளுக்காக பயனுள்ள குறிப்புகள்
குழந்தைகளுக்கான பயனுள்ள குறிப்புகளை பற்றிய விபரங்கள்
குழந்தைகளுக்கான உணவு உண்ணுதல் முறை
உணவு உண்ணுதல் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்தைக்கு பண்பு நலன்களை கற்பித்தல்
குழந்தைக்கு பண்பு நலன்களை கற்பித்தல்
குழந்தைகளின் நடவடிக்கைகளை மாற்றும் தந்திரங்கள்
குழந்தையின் செயல்பாட்டை மாற்றும் தந்திரங்கள்!
நெவிகடிஒன்
Back to top