பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / கல்வி / சிறந்த செயல்முறைகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

சிறந்த செயல்முறைகள்

கல்வியின் பல்வேறு சிறந்த செயல்முறைகளை பற்றி இங்கு விவாதிக்கப்படுகின்றன.

பல்திறன் கொள்கை
மக்கள் மற்றும் அவர்களின் பல்வேறு நுண்ணறிவு சார்ந்த ஹோவர்ட் கார்ட்னர் உளவியல் கோட்பாடு பற்றி இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
கல்வி- சிறந்த செயல்முறைகள்
இந்திய கல்வியின் சிறந்த நடைமுறைகள், ஆக்கப்பூர்வமான கற்றல் நடவடிக்கைகள் மற்றும் பல கண்டுபிடிப்புகள் பற்றி இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
கல்வி சமுதாயதிற்கான சல்யூஷன் எக்ஸ்சேன்ஞ்
ஆரம்பக்கல்விக்கு மாற்று ஆசிரியர்களின் பயனுள்ள பங்களிப்பு, பல நிலை சூழல்களில் கற்றலை மேம்படுத்துதல் போன்ற தலைப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒரு மனிதன் சிறப்பாக சமூகமயமாவது என்றால் என்ன?
ஒரு மனிதன் சிறப்பாக சமூகமயமாவது என்றால் என்ன?
கலை, சமூக அறிவியலுக்கு புது ரத்தம்
கலை, சமூக அறிவியல் படிப்பு பற்றிய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பரிந்துரைக் கடிதம் எழுதுதல்
பரிந்துரைக் கடிதம் எழுதுதல் குறித்த தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கற்றல், கற்பித்தலில் - புதிய அணுகுமுறைகள்
கற்றல், கற்பித்தலில் - புதிய அணுகுமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
வாசிப்பே ஒரு மனிதனின் கல்வியறிவை முழுமைப்படுத்துகிறது
வாசிப்பே ஒரு மனிதனின் கல்வியறிவை முழுமைப்படுத்துகிறது
அறிவியல் மன்றம்
அறிவியல் மன்றம் (Science Club) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கலைத்திட்ட இணைச் செயல்பாடுகள்
கலைத்திட்ட இணைச் செயல்பாடுகள் (Co-curricular Activities) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top