பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / எரிசக்தி சேமிப்பு
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

எரிசக்தி சேமிப்பு

எரிசக்தி சேமிப்பின் முக்கியத்துவம் மற்றும் வீட்டில், , விவசாயத்தில், போக்குவரத்து அமைப்புகளில், மற்றும் பிற இடங்களில் எரிசக்தி சேமிப்பதற்கான எளிய குறிப்புகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

எரிசக்தி சேமிப்பின் முக்கியத்துவங்கள்
எரிசக்தி சேமிப்பின் முக்கியத்துவங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
விவசாயத்தில் எரிசக்தி சேமிப்பு
விவசாயத்தில் எரிசக்தி சேமிக்கும் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
குழந்தைகளுக்கான எரிசக்தி சேமிப்புக் குறிப்புகள்
நமது தினசரி வாழ்கையில் எரிசக்தி சேமிப்பதற்கான சில பயனுள்ள குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தொழிற்சாலை மற்றும் அது சார்ந்த இடங்களில் எரிசக்தி சேமிப்பு
தொழிற்சாலை மற்றும் அது சார்ந்த இடங்களில் எரிசக்தி சேமிப்பதற்கான சில குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பெட்ரோலிய சேமிப்பு
பெட்ரோலிய சேமிப்பு பற்றிய குறிப்புகள்.
இந்தியாவின் கட்டிட சூழலில் எரிசக்தி சிக்கனத்தை மேம்படுத்துதல்
இந்தியாவின் கட்டிட சூழலில் எரிசக்தி சிக்கனத்தை மேம்படுத்துதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
எரிசக்தி சேமிப்பு குறிப்புகள்
எரிசக்தி சேமிப்புக்கான முறைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மழைநீர் சேகரிப்பு
மழைநீர் சேகரிப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வீடுகளில் எரிசக்தி சேமிப்பு
வீடுகளில் எரிசக்தி சேமிப்பதற்கான வழிகளை பற்றி இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
நெவிகடிஒன்
Back to top