பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / எரிசக்தி / தொிந்து கொள்ள வேண்டியவை
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

தொிந்து கொள்ள வேண்டியவை

எரிசக்தி சார்ந்த தகவல்களில் முக்கியமாக தொிந்து கொள்ள வேண்டியவைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

மின்திருட்டு
மின்திருட்டு பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னழுத்தம்
மின்னழுத்தம் பற்றிய தகவல்
மின்னோட்டம்
மின்னோட்டம் பற்றிய தகவல்
மின்தடையின் காரணங்கள்
தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படுவதன் காரணங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சுற்றுப்புற சூழல் பாதுகாப்பில் மாற்று எரிபொருட்கள்
சுற்றுப்புற சூழல் பாதுகாப்பில் மாற்று எரிபொருட்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
மழை சீசனில் பின்பற்ற 10 பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்
மழை சீசனில் பின்பற்ற 10 பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
எலெக்ட்ரிக் பயன்பாடும் சூரிய ஒளியின் தேவையும்
எலெக்ட்ரிக் பயன்பாடும் சூரிய ஒளியின் தேவையும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
படிம எரிசக்தியில் வெளியாகும் விஷ வாயுக்கள்
படிம எரிசக்தியில் வெளியாகும் விஷ வாயுக்கள் [Toxic Emissions from Fossil Fuel Energy] பற்றிய குறிப்புகள்
மின்சாரம் வந்த வரலாறு
மின்சாரம் வந்த வரலாறு பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தேசிய சூரிய மின்சக்தி இயக்கம்
தேசிய சூரிய மின்சக்தி இயக்கம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top