பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
 • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பார்வையிழப்பு

பார்வையிழப்பின் காரணங்கள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அறிமுகம்

கண்ணாடியாலோ, விழிவில்லையாலோ (Contact lens) ஒருவரின் இழந்த பார்வையைச் சரிசெய்ய முடியவில்லையானால் அந்நிலையைப் பார்வையிழப்பு என்று கூறுகிறோம்.

தேசியப் பார்வையிழப்புக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டம் (NPCB) பார்வையிழப்பைப் பின்வரும் தலைப்புகளில் வரையறுக்கிறது:

 • 6 மீட்டர்கள் அல்லது 20 அடிகள் தொலைவில் இருந்து விரல்களை ஒருவரால் எண்ண இயலாமை (நுட்ப வரையறை)
 • முடியக்கூடிய மிகச்சிறந்த கண்ணாடியால் பார்வைக் கோளாறைச் சரிசெய்தும் கிடைக்கும் பார்வைத் திறன் 3/60 அல்லது அதற்குக் குறைவாக இருத்தல்
 • இருப்பதில் சிறந்த கண்ணில் களப்பார்வை 20 அடிகள் அல்லது அதற்கும் குறைவாக இருத்தல்
 • பார்வைக் கோளாறில் இரண்டு முக்கிய வகைகள் உண்டு:
 • பகுதிப்பார்வை அல்லது பழுதடைந்த பார்வை — மிதமான பார்வை இழப்பு.
 • கடுமையான பார்வைப் பாதிப்பு (குருட்டுத்தனம்)– கடுமையான பார்வை இழப்பு: பார்வையின் உதவியால் மட்டுமே செய்யக்கூடிய செயல்களை முற்றிலுமாகச் செய்ய முடியாத நிலை.

பார்வையிழப்பின் வகைகள்

 • பொருளாதார நிலை பார்வையிழப்பு: 6 மீட்டர்கள் அல்லது 20 அடிகள் தொலைவில் இருந்து விரல்களை ஒருவரால் எண்ண இயலாமை ( நுட்ப வரையறை)
 • சமுதாய நிலை பார்வையிழப்பு: பார்வைத் திறன் 3/60 அல்லது களப்பார்வை 10° க்குக் குறைதல்
 • வெளிப்படையான பார்வையிழப்பு: பார்வைத் திறன் 1/60, ஒளியை மட்டும் பார்க்கும் திறன்
 • முழுப்பார்வை இழப்பு: ஒளியையும் பார்க்க இயலாமை
 • குணப்படுத்தக் கூடிய பார்வையிழப்பு: தகுந்த நடவடிக்கைகள் மூலம் இழப்பை சரிசெய்யக்கூடிய நிலை (கண்புரை)
 • தடுக்கக்கூடிய பார்வையிழப்பு: தகுந்த தடுப்பு அல்லது முற்காப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் முற்றிலுமாக தடுத்திருக்கக் கூடிய பார்வை இழப்பு. எடுத்துக்காட்டு: மாலைக்கண் நோய், கண்நோய், பசும்படலம்.
 • தவிர்க்கக்கூடிய பார்வையிழப்பு: தடுக்கக் கூடியவைகளும், குணப்படுத்தக் கூடியவைகளுமான பார்வை இழப்புகள் அனைத்தும் ஒட்டு மொத்தமாக இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன.

காரணங்கள்

பல்வேறு காரணங்களால் பார்வை இழப்பு ஏற்படலாம். முக்கியமான காரணங்களாவன:

 • கண் மேற்பகுதியில் விபத்துக்கள் அல்லது காயங்கள் ஏற்படுதல் (வேதியல் பொருட்களால் தீக்காயம், விளையாட்டின் போது ஏற்படும் காயம்)
 • நீரிழிவுநோய்
 • பசும்படலம்
 • விழிப்புள்ளிச் சிதைவு

காரணங்களுக்கு ஏற்ப பகுதிப் பார்வையிழப்பு பல்வேறு வகைகளாக மாறுபடும்

 • கண்புரையினால் பார்வை மங்கலாகவும் பஞ்சடைந்தும் தெரியும். பிரகாசமான ஒளியால் கண்கூச்சமும் ஏற்படலாம்.
 • நீரிழிவு நோயால் பார்வை தெளிவற்றும், நிழல்தோற்றங்களோடும், இடைவெளிகளோடும் இருக்கும். இரவு நேரங்களில் பார்ப்பது கடினமாகத் தோன்றும்.
 • பசும்படல நோய் இருந்தால் சுரங்கப் பார்வையோடு (பரந்த பார்வை இல்லாமல்) முழுமையற்று இடைவெளிகளோடு பொருட்கள் புலனாகும்.
 • விழிப்புள்ளிச் சிதைவு நோயால் பக்கவாட்டுப் பார்வையில் பிரச்சினை இருக்காது. ஆனால் மையப்பார்வையைச் சிறிது சிறிதாக இழக்க நேரிடும்.

பார்வை இழப்புக்கான காரணங்களில் பின்வருவனவும் அடங்கும்:

 • இரத்தக்குழாய்களில் அடைப்பு
 • கண் அறுவை மருத்துவத்தால் ஏற்படும் சிக்கல்கள்
 • விழித்திரைக்கட்டி, நரம்புப்புற்று போன்ற கட்டிகள்
 • பக்கவாதம்
 • குறைப்பிரசவத்தால் ஏற்படும் பிரச்சினைகள்
 • விழிநரம்பு வீக்கம்
 • விழித்திரையழற்சி

நோய்கண்டறிதல்

ஒருவரின் பார்வைத் திறனை அளக்கும் போது இரு முக்கிய பகுதிகள் கருத்தில் கொள்ளப்படுகின்றன:

 • பார்வைக் கூர்மை: இதுவே மையப் பார்வைத் திறன். புத்தகம் வாசித்தல், தொலைக்காட்சி பார்த்தல் போல ஒரு பொருளை முற்றிலுமாகக் காணுதல்.
 • பார்வைப் புலம்: நேராகப் பார்க்கும் போது இரு புறங்களில் இருப்பவற்றையும் பார்க்கும் திறன்.

பார்வைப் புலச் சோதனை

பார்வைப்புலச் சோதனையின் போது ஒருவரை ஒரு பொறியமைப்பை நேராகப் பார்க்கச் செய்கின்றனர். அதே நேரத்தில் பக்கவாட்டுப் பார்வைக்காக ஒரு விளக்கு எரியவிட்டு அணைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் ஒளியைப் பார்க்கும் போது அவர் ஒரு பொத்தானை அழுத்த வேண்டும். இதன் மூலம் பார்வைப் புலனில் இருக்கும் இடைவெளி கண்டறியப்படுகிறது.

ஸ்நெல்லன் சோதனை

ஸ்நெல்லன் சோதனையின் மூலம் பார்வைக் கூர்மை கண்டறியப்படுகிறது. ஓர் அட்டையில் பெரிதிலிருந்து சிறியது வரை எழுதப்பட்ட எழுத்துக்களைப் படிப்பதே இச்சோதனை. சாதாரணக் கண் சோதனையின் போது இவ்வட்டை பயன்படுத்தப்படுகிறது. சோதனையின் முடிவின் போது இரு எண்களைக் கொண்ட ஒரு மதிப்பெண் தரப்படுகின்றது. முதல் எண்,  அட்டையில் இருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து வாசிக்க முடிந்தது என்பதைக் காட்டுகிறது. இரண்டாவது எண்  ஆரோக்கியமான ஒருவர் எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து வாசிக்க முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது. ஆக, உங்களுக்கு பார்வைக் கூர்மை மதிப்பெண் 6/60 கொடுக்கப்பட்டால் ஆரோக்கியமான ஒருவர் 60 மீட்டர் தொலைவில் இருந்து வாசிக்கக் கூடிய ஒன்றை உங்களால் 6 மீட்டர் தூரத்தில் இருந்துதான் வாசிக்க முடியும் என்பது பொருள்.

பகுதிப் பார்வை பாதிப்பு

பகுதிப் பார்வை பாதிப்பு அல்லது பார்வை பாதிப்பு பொதுவாகக் கீழ்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

 • மிகக் குறைந்த பார்வைக் கூர்மை (3/60 யில் இருந்து 6/60 வரை) ஆனால் முழு புலப்பார்வை.
 • மிதமான பார்வைக் கூர்மையும் (6/24 வரை), புலப்பார்வைக் குறைவு அல்லது பார்வை மங்கியோ பஞ்சடைந்தோ இருப்பதும்.
 • ஒரளவுக்கு சிறந்த பார்வைக்கூர்மை (6/18 வரை) ஆனால் புலப்பார்வை மிகக் குறைவு.

கடுமையான பார்வை பாதிப்பு (பார்வையிழப்பு)

’பார்வையையின் உதவியால் செய்யக் கூடிய வேலையை ஒருவரால் செய்ய இயலாத போது அவர் பார்வை இழந்தவர் எனக் கருதப்படுவார்’ என்பதே கடுமையான பார்வை பாதிப்புக்கு (பார்வை இழப்பு) சட்டவியல் வரையறை ஆகும்.

இது பொதுவாக மூன்று வகைப்படும்:

 • மிகக் குறைந்த பார்வைக் கூர்மை (3/60 க்கும் குறைவு) ஆனால் முழுப் புலப்பார்வை.
 • குறைந்த பார்வைக் கூர்மை (3/60 லிருந்து 6/60 வரை) ஆனால் புலப்பார்வை மிகக்குறைவு
 • சராசரியான பார்வைக் கூர்மையும் (6/60 அல்லது கூடுதல்) மிகக்குறைவான புலப்பார்வையும்

நோய் மேலாண்மை

பார்வையிழப்புக்கு மருத்துவம் பார்வை இழப்பின் காரணத்தைப் பொறுத்து அமைகிறது.

ஊட்டச்சத்துக் குறைவால் பார்வையிழப்பு : உணவு முறை மாற்றத்தால் சரிசெய்யக் கூடியது.

அழற்சியாலும் தொற்றாலும் ஏற்படும் பார்வையிழப்பு : சொட்டு மருந்தாலும், மாத்திரைகளாலும் சிகிச்சை அளிக்கக் கூடியவை

கண்புரையால் அதிகமானோர் பார்வை இழக்கின்றனர் : இவ்வகை நோயாளிகளில் பெரும்பான்மையானோர் அறுவை சிகிச்சையால் குணம் அடைகின்றனர்.

கண்புரை அல்லது கிட்டப்பார்வை நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ஒரு வகையான உள்விழி கண்வில்லைகள் ((intraocular lens IOL) கண்ணுக்குள் பொருத்தப்படுகின்றன. கண்புரை நோய் மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் உள்விழி வில்லைகள் சூடோபக்கிக் IOL—கள் (Pseudophakic IOL) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. கண்புரையால் மூடப்பட்டுள்ள படிகவில்லைகளுக்குப் (Crystalline lens) பதிலாக இவை பணிபுரிகின்றன.

பக்கிக் இண்ட்ராகுலர் வில்லைகள் (phakic intaocular lens- PIOL) என அழைக்கப்படும் இரண்டாவது வகையான உள்விழி வில்லைகள் கிட்டப்பார்வையைச் சரிசெய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இயற்கையான கண்ணின் இயற்கை வில்லைக்கு மேலாக வைக்கப்படும்போது இது பார்வையாற்றலை மாற்றுகிறது.

ஆதாரம் : தேசிய சுகாதார இணையதளம்

3.03174603175
கருத்தைச் சேர்

(மேற்கண்ட தகவலில் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள்/ஆலோசனைகள் இருந்தால், இங்கே பதிவு செய்யவும்)

Enter the word
நெவிகடிஒன்
Back to top