பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம் / பிற முக்கிய சிறுநீரக பிரச்சனைகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

பிற முக்கிய சிறுநீரக பிரச்சனைகள்

சிறுநீரக பிரச்சனைகள் சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நீரிழிவுடன் கூடிய சிறுநீரக நோய்
நீரிழிவுடன் கூடிய சிறுநீரக நோய் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பாலிஸிஸ்டிக் சிறுநீரக நோய்
பாலிஸிஸ்டிக் சிறுநீரக நோய் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒரே சிறுநீரகத்தோடு வாழ்தல்
ஒரே சிறுநீரகத்தோடு வாழ்வது எப்படி என்று இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறுநீர் பாதைத் தொற்று
சிறுநீர் வெளியேறும் பாதையில் வரும் தொற்றுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறுநீரக கல்
சிறுநீரகத்தில் கற்கள் உருவாகும் நோய் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ப்ராஸ்டேட் சுரப்பியின் வீக்கம்
ப்ராஸ்டேட் சுரப்பியின் வீக்கம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மருந்துகளும் சிறுநீரகப் பிரச்னைகளும்
மருந்துகளினால் ஏற்படும் சிறுநீரகப் பிரச்னைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறுநீரக நோய் வரிசை
சிறுநீரக நோய் வரிசை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறுவர்களுக்கு வரக் கூடிய சிறுநீரகப் பாதை தொற்று
சிறுவர்களுக்கு வரக் கூடிய சிறுநீரகப் பாதை தொற்று பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
படுக்கையில் சிறுநீர் கழித்தல்
படுக்கையில் சிறுநீர் கழிக்கும் பழக்கம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top