பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

வணிகம்

வணிகம் தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வணிக அமைப்புகள்
வணிக அமைப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தனியாள் வணிகம்
இப்பகுதியில் தனி ஆள் வணிக அமைப்பின் பொருள், சிறப்புக் கூறுகள் நன்மைகள், குறைபாடுகள், தனி வணிகத்தற்கு ஏற்ற தொழில் அமைப்புகள் மற்றும் தனி வணிகரின் சமுதாயப் பங்கு ஆகியவை விரிவாக விவரிக்கப் பட்டுள்ளது.
கூட்டாண்மைத் தொழில்
கூட்டாண்மைத் தொழில் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பங்கு மாற்று நிலையம்
பங்கு மாற்று நிலையம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம்
இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (SEBI - Securities and Exchange Board of India) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்திய உடனடிப் பங்கு மாற்றகம்
இந்திய உடனடிப் பங்கு மாற்றகம் (Over the counter Exchange of India) பற்றி இங்கு விவரிக்கபட்டுள்ளன.
கூட்டுறவு அமைப்புகள்
கூட்டுறவு அமைப்புகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top