பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்

நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு

நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் பற்றி இங்கு காணலாம்.
பிரதம மந்திரியின் ஆவாஸ் யோஜ்னா (நகர்ப்புறங்களில் அனைவருக்கும் வீடு திட்டம்)
பிரதம மந்திரியின் ஆவாஸ் யோஜ்னா (நகர்ப்புறங்களில் அனைவருக்கும் வீடு திட்டம்) பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தீனதயாள் அந்த்யோதயா யோஜனா (தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம்)
தீனதயாள் அந்த்யோதயா யோஜனா (தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம்) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நகர்புற மேம்பாட்டிற்கு உதவும் வளர்ச்சி கட்டுப்பாட்டு விதிகள்
நகர்புற மேம்பாட்டிற்கு உதவும் வளர்ச்சி கட்டுப்பாட்டு விதிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தேசிய ஊரக நகர்ப்புறத்திட்டம் (NRUM)
தேசிய ஊரக நகர்ப்புறத்திட்டம் (NRUM) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நகரங்களின் சீரமைப்பிற்கும் மேம்பாட்டிற்கும் வழிவகுக்கும் ‘அதல் இயக்கம்’
நகரங்களின் சீரமைப்பிற்கும் மேம்பாட்டிற்கும் வழிவகுக்கும் ‘அதல் இயக்கம்’ பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய நகர்புற புனரமைப்புத் திட்டம்
ஜவஹர்லால் நேரு தேசிய நகர்புற புனரமைப்புத் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top