பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

சிறுநீரகம்

சிறுநீரகம் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களைப் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.

சிறுநீரக கற்கள் அறிகுறிகள்
சிறுநீரக கற்கள் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறுநீரகத்தின் ஆரோக்கியம்
சிறுநீரகத்தை ஆரோக்கியமாக வைக்கும் உணவுகள் பற்றி இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறுநீரகம் காக்க பத்து கட்டளைகள்
சிறுநீரகம் காக்க பத்து கட்டளைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
சைக்ளோபாஸ்மைட் ஊசி மருந்து செலுத்துதல்
சைக்ளோபாஸ்மைட் (Cyclophosphamide) ஊசி மருந்து செலுத்துதல் பற்றிய குறிப்புகள்
பரம்பரை மரபணு சிறுநீரகக் கட்டி நோய்
பரம்பரை மரபணு சிறுநீரகக் கட்டி நோய் பற்றிய குறிப்புகள்
வலிநிவாரண மருந்துகளும் சிறுநீரகங்களும்
வலிநிவாரண மருந்துகளும் சிறுநீரகங்களும் பற்றிய குறிப்புகள்
சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
சிறுநீரக பாதையில் அடைப்பும் அதனால் வரும் சிறுநீரக செயலிழப்பும்
சிறுநீரக பாதையில் அடைப்பும் அதனால் வரும் சிறுநீரக செயலிழப்பும் பற்றிய குறிப்புகள்
சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்தவர்களுக்கு வரும் ஈறு வீக்கம்
சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்தவர்களுக்கு வரும் ஈறு வீக்கம் பற்றிய குறிப்புகள்
சிறுநீரக செயலிழப்பை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறியும் முறைகள்
சிறுநீரக செயலிழப்பை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறியும் முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
நெவிகடிஒன்
Back to top