பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

புற்று நோய்

புற்று நோய் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் இங்கு காணலாம்.

புற்று நோய்
புற்று நோய்க்கான காரணங்கள் மற்றும் தடுப்பு முறைப் பற்றி இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
குடல் புற்றுநோய்
குடல் புற்றுநோய்க்கான அறிகுறிகள் என்ன?
மலக்குடல் புற்றுநோயும், சிகிச்சை முறையும்
மலக்குடல் புற்றுநோயும், சிகிச்சை முறையைப் பற்றியும் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது.
தைராய்டு புற்றுநோய்
தைராய்டு புற்றுநோய் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உருக்குலைக்கும் புற்றுநோய்
புற்று நோய்ப் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
ஆண்களைத் தாக்கும் புற்றுநோயும், கட்டுப்படுத்தும் தக்காளிகளும்
ஆண்களைத் தாக்கும் புராஸ்டேட் புற்றுநோயையும் , அதனைக் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றலை கொண்ட தக்காளிகளைப் பற்றியும் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சியைப் பற்றியத் தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வெள்ளை அணு புற்று நோய்
இந்த தலைப்பு வெள்ளை அணு புற்று நோயின் அறிகுறிகள், நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை பற்றி விவாதிக்கிறது.
க்ரோனிக் மையிலோஸைடிக் லுகீமியா
இந்த தலைப்பு மையிலோஸைடிக் லுகேமியாவின் அறிகுறிகள், நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை பற்றி விவாதிக்கிறது.
வாய்ப்புற்று நோய்
வாய்ப்புற்று நோய் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இணைப்புத் திசுப் புற்று
இணைப்புத் திசுப் புற்று பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top