பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / உடல்நலம் / நோய்கள் / பூச்சிகள் மற்றும் விலங்குகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பூச்சிகள் மற்றும் விலங்குகள்

பூசிகள் மற்றும் விலங்குகள் மூலம் உருவாகும் நோய்களைப் பற்றி இங்கு காணலாம்.

பூச்சிகள் மூலம் பரவும் நோய்கள்
இந்தியாவில் பரவலாக காணப்படும் இந்த பூச்சிகள் மூலம் பரவும் நோய்களின் பாதிப்புகள், அறிகுறிகள் மற்றும் அதனை தடுக்க அரசாங்கம் மேற்கொண்ட நிகழ்ச்சிகள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
மலேரியா
மலேரியா சார்ந்த முக்கிய குறிப்புகள் மற்றும் உபதகவல்கள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
டெங்கு, சிக்குன் குனியா
டெங்கு, சிக்குன் குனியா பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
டெங்கு - சிகிச்சை முறை
டெங்கு காய்ச்சல் தடுக்கும் வழிகள் பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளன.
டெங்கு காய்ச்சலும் உணவு வகைகளும்
டெங்கு காய்ச்சலின்போது உண்ணத் தகுந்த பழங்களைப் பற்றி இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சாகாஸ் நோய்
சாகாஸ் நோய் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ரேபீஸ் - அறிகுறிகள் மற்றும் தடுப்பூசி விவரம்
ரேபீஸ் நோயின் அறிகுறிகள் மற்றும் தடுப்பூசி விவரம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆந்த்ராக்ஸ்
ஆந்த்ராக்ஸ் நோயின் காரணங்கள் மற்றும் மேலாண்மை முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமீபியாசிஸ்
அமீபியாசிஸ் நோயின் காரணங்கள் மற்றும் நோய் மேலாண்மை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மனிதர்களில் பறவைக் காய்ச்சல்
மனிதர்களில் பறவைக் காய்ச்சல் நோயை பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top